X
06 38195040 info@voedingendieetbest.nl

Kwaliteit

Professionaliteit, kwaliteit en privacy voor mijn cliënten staan bij mij hoog in het vaandel. De titel diëtist is een wettelijk beschermde titel en mag alleen gevoerd worden door personen die een 4-jarige HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek hebben afgerond.

Door registratie in het Kwaliteitsregister van Paramedici zorg ik als diëtist ervoor dat ik voldoe aan de opleidingseisen én de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen. Om de status “kwaliteitsgeregistreerd” te behouden,  moet de diëtist zich éénmaal per 5 jaar laten her-registreren. Dat kan door alle benodigde punten te behalen d.m.v. scholing, casusbespreking, zelfreflectie enz. Het register kan door iedereen geraadpleegd worden.

Klacht

Als zorgverlener doe ik er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht je als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit met mij te bespreken. Als dit geen oplossing biedt, kun je een klacht indienen. Ik ben aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici.

Meer informatie treft u hier aan.

nvd
krp
vie
cesar