X
06 38195040 info@voedingendieetbest.nl

TARIEVEN voor 2019

Onderstaande tarieven gelden uitsluitend voor niet gecontracteerde zorg.
Hieronder wordt verstaan:

  • Zorg aan patiënten die niet verzekerd zijn.
  • Zorg aan patiënten van zorgverzekeraars met wie de diëtist geen contract heeft afgesloten (ik heb met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten).
  • Zorg die buiten de 3-uurs-vergoeding van de basisverzekering valt en die de patiënt dus zelf betaalt (indien dit niet door de aanvullende verzekering wordt vergoed).

Behandeling per kwartier is € 16,25. In deze praktijk is hiervan afgeleid:

1e consult / intake
1consult uitgebreid
Vervolgconsult
Vervolgconsult kort
Telefonisch consult / e-mailconsult
Machtiging voor dieetvoeding
Toeslag voor huisbezoek
Groepsbehandeling / groepsvoorlichting
€   97,50
€ 130,00
€   48,75
€   32,50
€   16,25
€   16,25
€   32,50
op aanvraag

Niet nagekomen afspraak 1e consult €   45,00
Niet nagekomen afspraak vervolg €   25,00