X
06 38195040 info@voedingendieetbest.nl

Vergoeding reguliere behandeling

Dieetadvisering wordt tot maximaal 3 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Enkele verzekeraars hebben extra vergoeding voor dieetadvisering opgenomen in hun aanvullende verzekering. Deze vergoeding komt bovenop de 3 uur in de basisverzekering. In de voorwaarden van je eigen polis lees je of en hoeveel aanvullende vergoeding jouw verzekering vergoedt voor dieetadvisering.

Dieetadvisering uit de basisverzekering valt onder het verplicht eigen risico van 385 euro in 2019. Kinderen onder de 18 jaar hebben geen eigen risico. Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering gaat niet af van het eigen risico.

Voor de 3 uur dieetadvisering die betaald wordt uit de basisverzekering, stuur ik de rekening naar jouw zorgverzekeraar. Als jouw eigen risico nog niet (volledig) verbruikt is, zal de verzekeraar het bedrag met je verrekenen.

Zit u in een zorgstraat? Komt u bij de praktijkondersteuner ? 

Mensen met bijvoorbeeld Diabetes Mellitus of COPD kunnen dieetadvisering volledig vergoed krijgen als hun behandeling onderdeel is van gecoördineerde multidisciplinaire zorg. Dat geldt ook voor hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol en verslechterde nierfunctie.

Dieetadvisering binnen de zorgstraat valt niet onder het eigen risico en er geldt geen maximum van 3 uur per jaar. Als je twijfelt of je in de zorgstraat zit, kun je dit navragen bij de assistent van de huisarts.

Huisbezoek

Indien je door lichamelijke oorzaken niet in staat bent naar mijn spreekuur te komen, kan de huisarts of praktijkondersteuner een indicatie afgeven voor een huisbezoek. In dat geval vergoedt jouw verzekeraar de extra kosten hiervoor. Wens je toch een huisbezoek zonder dat hiervoor een indicatie van de arts is, komen de extra kosten (uittoeslag) voor eigen rekening.

Toeslag voor een huisbezoek, indien uw verzekeraar deze niet vergoed of de vergoeding binnen de basisverzekering op is, komt op 32,50 euro per bezoek.

Medische Voeding

De kosten voor medische voedingen zoals drinkvoeding worden vergoed via de basisverzekering. Deze zorg valt ook onder het eigen risico.

Tarieven

De tarieven voor dieetadvisering binnen de basisverzekering of aanvullende verzekering worden bepaald door de ziektekostenverzekeraars. Ik heb daar als individuele diëtist geen invloed op, ook mijn beroepsvereniging niet. De tarieven zijn sinds 2007 niet meer verhoogd en liggen rond de 60 euro per uur.

Hieronder kunt u zien hoeveel tijd ik declareer per consult:

Eerste consult                       totale behandeltijd 90 minuten (inclusief schriftelijke dieetadvies)

Eerste consult intensief          totale behandeltijd 120 minuten (inclusief individueel dieetadvies, berekeningen en evt. overleg medebehandelaars)

Vervolgconsult                      totale behandeltijd 45 minuten (inclusief aanpassing of aanvulling individueel dieetadvies)

Kort vervolgconsult               totale behandeltijd 30 minuten

Telefonisch Consult, E-mail consult, aanvragen drinkvoeding    totale behandeltijd 15 of 30 minuten

Tarieven voor niet-gecontracteerde dieetadvisering vind je in de rechterkolom onder –tarieven voor 2019-.

Individueel dieetadvies

Niet alleen de tijd die je met mij in gesprek bent wordt gedeclareerd, maar ook de tijd die nodig is voor het analyseren van voedingskundige, diëtistische, medische en verpleegkundige gegevens en het opstellen van een individueel dieetadvies.

Afspraak afzeggen of niet nakomen

Je kunt de afspraak afzeggen per telefoon (voicemail inspreken of per sms) of mail. Indien je op werkdagen minimaal 24 uur van tevoren de afspraak afzegt, zijn hier geen kosten aan verbonden. Wanneer je dit niet (op tijd) doet, kunnen de kosten in rekening gebracht worden. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar en dient u zelf te betalen.

Kosten:

niet nagekomen eerste consult   45 euro

niet nagekomen vervolgconsult  25 euro

Direct toegankelijk

Hoewel de diëtist al sinds 2011 direct toegankelijk is , vraagt de verzekeraar nog steeds een verwijzing van de huisarts, specialist of praktijkondersteuner om voor vergoeding in aanmerking te komen. Het is daarom raadzaam om een verwijsbrief mee te nemen voor het eerste consult.

Als je door de praktijkondersteuner verwezen wordt,  is er geen aparte verwijsbrief nodig. Ik ontvang de verwijzing digitaal van de praktijkondersteuner.