X
06 38195040 info@voedingendieetbest.nl

Algemeen

De kosten voor dieetbehandeling worden, ook in 2018,  tot maximaal 3 uur per kalenderjaar vergoed via de basisverzekering. Deze zorg valt onder het eigen risico.

Voor de 3 uur dieetadvisering die betaald wordt uit het basispakket, stuur ik de rekening naar jouw zorgverzekeraar. Als jouw eigen risico nog niet (volledig) verbruikt is, zal de verzekeraar het bedrag met je verrekenen.

Sommige verzekeraars hebben extra vergoeding voor dieetadvisering opgenomen in hun aanvullende pakketten. Informeer hiernaar bij je eigen verzekeraar of bekijk de vergoedingen en voorwaarden in je eigen polis.

Ketenzorg

Indien je behandeld wordt in een zorgketen (bij de praktijkondersteuner) voor diabetes, COPD of (risico op) hart- en vaatziekten zoals hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol of verminderde nierfunctie, loopt de vergoeding voor dieetbehandeling via deze zorgstraat. Deze zorg valt niet onder het eigen risico en er geldt geen maximum van 3 uur per jaar. Als je twijfelt of je in de zorgstraat zit , kun je dit navragen bij de assistent van de huisarts.

Huisbezoek

Indien je door lichamelijke oorzaken niet in staat bent naar mijn spreekuur te komen, kan de huisarts of praktijkondersteuner een indicatie afgeven voor een huisbezoek. In dat geval vergoedt jouw verzekeraar de extra kosten hiervoor. Wens je toch een huisbezoek zonder dat hiervoor een indicatie van de arts is, komen de extra kosten (uittoeslag) voor eigen rekening.

Medische Voeding

De kosten voor medische voedingen zoals drinkvoeding worden vergoed via de basisverzekering.

Deze zorg valt ook onder het eigen risico.

Direct toegankelijk

Hoewel de diëtist al sinds 2011 direct toegankelijk is , vraagt de verzekeraar nog steeds een verwijzing van de huisarts, specialist of praktijkondersteuner om voor vergoeding in aanmerking te komen. Het is daarom raadzaam om een verwijsbrief mee te nemen voor het eerste consult.

Als je door de praktijkondersteuner verwezen wordt,  is er geen aparte verwijsbrief nodig. Ik ontvang de verwijzing digitaal van de praktijkondersteuner.