X
06 38195040 info@voedingendieetbest.nl

TARIEVEN voor 2018

Onderstaande tarieven gelden uitsluitend voor niet gecontracteerde zorg.
Hieronder wordt verstaan:

  • Zorg aan patiënten die niet verzekerd zijn.
  • Zorg aan patiënten van zorgverzekeraars met wie de diëtist geen contract heeft afgesloten (ik heb met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract afgesloten).
  • Zorg die buiten de 3-uurs-vergoeding van de basisverzekering valt en die de patiënt dus zelf betaalt (indien dit niet door de aanvullende verzekering wordt vergoed).

Behandeling per kwartier is € 15,00. In deze praktijk is hiervan afgeleid:

1e consult / intake

1e consult uitgebreid

Vervolgconsult

Vervolgconsult kort

Telefonisch consult / e-mailconsult

Machtiging voor dieetvoeding

Toeslag voor huisbezoek

Groepsbehandeling / groepsvoorlichting

€   90,00

€ 120,00

€   45,00

€   30,00

€   15,00

€   15,00

€   30,00

op aanvraag

Niet nagekomen afspraak 1e consult

Niet nagekomen afspraak vervolg

€   45,00

€   15,00

Bovenstaande tarieven omvatten zowel directe als indirecte tijd.
Toelichting behandeltijd

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten

  1. De directe tijd: de tijd waarbij je als cliënt aanwezig bent
  2. De indirecte tijd: de tijd die de diëtist besteedt aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, het informeren van de verwijzer, het bijhouden van uw dossier . Hier ben je als cliënt doorgaans niet bij aanwezig.

Een consult bestaat uit directe en indirecte tijd.

De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.