X
06 38195040 info@voedingendieetbest.nl

Werkwijze

Vanaf augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk, wat betekent dat je zonder verwijzing de diëtist mag bezoeken. Veel verzekeraars vragen echter wel om een verwijzing om voor vergoeding in aanmerking te komen. Daarom raad ik je aan een verwijsbrief van de huisarts of specialist mee te nemen bij het eerste consult.

Word je  door de praktijkondersteuner verwezen,  dan wordt de verwijzing digitaal verstuurd naar mij en hoef je niet apart nog een schriftelijke verwijzing te vragen bij de huisarts.

Om te weten of je bezoek aan de diëtist zonder verwijsbrief wel vergoed wordt, kun je het beste contact opnemen met je eigen verzekeraar. Indien je toch zonder verwijzing bij mij in behandeling wil, zal ik in het eerste gesprek eerst een screening doen om na te gaan of de behandeling zinvol en veilig is.

Intakegesprek / eerste consult

Het intakegesprek duurt ongeveer 60 minuten. In dit gesprek verzamel ik informatie over jouw leefstijl, eetpatroon, gewichtsverloop van de afgelopen jaren, medicatiegebruik en eventuele aandoeningen. Samen met jou bekijk ik welke doelen je wil behalen en welke behandeling het beste bij jou past .

Vervolgconsult

Een vervolgconsult duurt 30 minuten. Tijdens deze consulten bekijk ik hoe het gegaan is de afgelopen periode, wat was nog lastig en wat ging goed . Ook praktische zaken als boodschappen doen, koken en beweging komen aan bod.

Avondspreekuur

In Best is er op dinsdag ook mogelijkheid voor een afspraak na 17.00 uur.

Consult op afstand

In sommige gevallen kan het handig zijn om een e-mailconsult of telefonisch consult te plannen als je bijvoorbeeld geen tijd hebt om naar het spreekuur te komen, maar toch contact wil voor vragen of evaluatie. Dit consult kan ook ingezet worden als er overleg nodig is met andere hulpverleners voor jouw behandeling. Dit wordt altijd eerst met je besproken.

Huisbezoek

logo_3Als je door lichamelijke oorzaken niet in staat bent naar mijn spreekuur te komen, kan ik ook op huisbezoek komen.